Liên hệ chúng tôi về thông tin khóa học 028 7300 9789 (Ext 104)

Quản trị theo mục tiêu MBO và theo quy trình công việc MBP

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ cuộc sống cá nhân luôn cho ta cơ hội để chọn sai thì chọn lại, không có gì căng. Tuy nhiên cứ mỗi lần chọn lại thì bạn cuộc sống sẽ bonus cho bạn thêm những hậu quả đi kèm

Trong quản trị cũng như thế, người quản lý có thể chọn 2 phương pháp nổi bật hiện nay hoặc là Quản trị theo mục tiêu MBO hoặc là Quản trị theo quy trình công việc MBP. Tuy nhiên, mọi sự lựa chọn của người quản lý đều phải dựa trên phần tích tính toán, không thể tùy hứng như… đổi bạn hay đổi vợ được. 

Phương pháp MBO và MBP

Phương pháp quản trị theo mục tiêu MBO và theo quá trình công việc MBP là gì?

Để lựa chọn được phương pháp quản theo MBO hay MBP thì còn phải phụ thuộc vào nhiều biến số và nhiều tình huống khác nhau. Vì đơn giản, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm của riêng mình

  • Quản trị theo mục tiêu MBO (hay còn được gọi vui là cấp dưới sáng tạo) trao quyền cao cho người thực thi, rủi ro cao nhưng cơ hội cũng cao.

  • Quản trị theo quá trình công việc MBP (theo sát từng bước và chi tiết tiến trình thực hiện công việc) nắm quyền kiểm soát cao, rủi ro thấp và cơ hội cũng thấp.

So sánh MBO và MBP

So sánh MBO và MBP
Tiêu chí so sánh
 

MBO

MBP
Kết quả công việc
 

– Đảm bảo theo hướng các mục tiêu đã được thiết lập

– Có tính hiệu quả

– Làm đúng việc

– Theo dõi và kiểm soát được công việc chi tiết, nhưng không chắc có thể đảm bảo được mục tiêu

– Có tính hiệu năng

– Làm việc đúng

Người áp dụng Thường là các nhà quản lý cấp cao hoặc cấp trung Thường là các nhà quản lý cấp trung và cấp thấp
Ưu điểm
 

Thuận lợi đối với các công việc khó kiểm soát và đo lường

Thuận lợi cho các công việc nhưng khó xác định mục tiêu


Mỗi sự lựa chọn của người quản lý đều phải dựa trên phần tích tính toán, không thể tùy hứng vì khó có thể lường trước hiệu quả hay hậu quả. Chính vì thế KaF Education thiết kế khóa học PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU (MBO) VÀ QUẢN TRỊ THEO QUÁ TRÌNH CÔNG VIỆC (MBP)

XEM THÊM: Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Khóa học Phương pháp quản trị theo mục tiêu MBO và theo quá trình công việc MBP

Có thể là hình ảnh về 5 người, văn phòng và văn bản cho biết '3.005 Catapuces KaF Education bpegmoc T8 เม่! QUY TRÌNH CÔNG VIỆC (MBP) PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU (MBO) VÀ THEO Hiểu đúng về MBO MBP, hiệu quả và hậu quả của áp dụng MBO MBP Tường tận bưác thiết lập quản lý theo MBO MBP Thực hành bằng tình huống hằng ngày bằng các công cụ đã hướng dẫn KaF Education Học thật, áp dụng ngay " Liên KaF Education để nhận outline chương trình 028 7300 9789 Ext: 104/ 103'

Tham gia khóa học các nhà quản lý sẽ nhận được:

  • Định hướng lựa chọn phương pháp cho người quản lý và ước lượng được hiệu quả và hậu quả đi kèm

  • Cung cấp công cụ và hỗ trợ triển khai các bước rõ ràng

  • Đưa ra chìa khóa ứng dụng các phương pháp cho từng thành viên khác nhau trong nhóm làm việc

Đối tượng tham gia: Manager, Quản trị team, quản lý dự án.

Thời lượng: 2 ngày

Trong quá trình tham gia khóa học các học viên sẽ liên tục thực hành bằng tình huống có thực và xử lý tại chỗ với các công cụ đã hướng dẫn. Để biết thêm thông tin về nội dung khóa học, Quý Doanh nghiệp, Học viên vui lòng liên hệ với KaF Education qua hotline 028 7300 9789 - Ext:104 hoặc email: daotao@kaf.edu.vn  KaF Education - Học thật áp dụng ngay