Liên hệ chúng tôi về thông tin khóa học 028 7300 9789 (Ext 104)

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

► Có học hàm, học vị và kinh nghiệm công tác thực tế trên 10 năm

► Có kỹ năng sư phạm, tạo sự lôi cuốn và khả năng gây ảnh hưởng đến người tham dự

► Có trên 8 năm kinh nghiệm đứng lớp thực tế bên ngoài doanh nghiệp

► Có trải nghiệm và cập nhật nhanh kiến thức theo từng ngành nghề