Liên hệ chúng tôi về thông tin khóa học 028 7300 9789 (Ext 104)

           KaF Education - tổ chức đào tạo, tư vấn quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Được thành lập vào năm 2016, KaF hoạt động với bốn mục tiêu chính:

            -    Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp ( Inhouse )

            -    Đào tạo theo nhu cầu cá nhân (Public )

            -    Đào tạo kỹ năng an toàn cá nhân ( Personal Safety Skills )

            -    Tư vấn quản lý doanh nghiệp ( Business Consulting )